رویداد های استرالیا

رویدادهای استرالیا / تولد ملکه انگلیس "کوئین " ( Queen's Birthday ) / در ایالت های مختلف در سال 2018 و 2019

media.news.imagealternatetextformat.details


رویدادهای استرالیا / تولد ملکه انگلیس "کوئین " ( Queen's Birthday ) / در ایالت های مختلف در سال 2018 و 2019

 

رادیو نشاط استرالیا - مهرداد سیفی

دومین دوشبنه ماه ژوئن هر سال به مناسبت زاد روز ملکه الیزابت تعطیل رسمی بوده
وهمراه با برگزاری مراسم جشن و پایکوبی در بیشتر ایالت ها ، مناطق و نواحی استرالیا
تعطیلات طولانی آخر هفته ماه ژوئن نیز اغاز می شود. در سال 8102 بیشتر ایالات استرالیا
شاهد برگزاری چنین جشنی در 00 ژوئن بودند، به استثنای غرب استرالیا و کوئینزلند که این
مراسم را به ترتیب در 82 سپتامبر و اول اکتبر برگزار خواهند کرد.

در غرب استرالیا چون تعطیلات رسمی ماه ژوئن با جشنهای روز ملی استرالیا همزمان
است، فرماندار مسئول اعلام تاریخ تعطیل رسمی روز تولد ملکه در آخر سپتامبر یا اول اکتبر
هر سال می باشد. در جنوب استرالیا روز تولد ملکه ، روز سپاه داوطلب هم نامیده می شود.

 

2018 11 Jun Mon Queen's Birthday National except QLD & WA
24 Sep Mon Queen's Birthday WA
1 Oct Mon Queen's Birthday QLD
2019 10 Jun Mon Queen's Birthday National except QLD & WA
30 Sep Mon Queen's Birthday WA
7 Oct Mon Queen's Birthday QLD

 

ااطلاعات بیشتر

https://publicholidays.com.au/queens-birthday/

نظر خود را ارسال نمایید