تکنولوژی

ساخت باند فرودگاه روی خیابان‌های شهریاین طرح رویایی که به عنوان پروژه سال آخر ساتن در دانشکده معماری لندن ارائه شده، فرودگاه استکهلم را از حاشیه شهر به قلب آن منتقل می‌کند.دانشکده معماری لندن امسال از دانشجویان سال آخر خود خواست تا یک رویای اتوپیایی برای پروژه فینال واحد 16 خود طراحی کنند. ساتن یک طرح مفهومی با عنوان «فرودگاه شهر /شهر فرودگاهی استکهلم» ارائه کرد که در آن، باندهای فرودگاه در بالای جاده‌های شهر قرار می‌گیرند.

مسیرهای تاکسی کردن (taxiing) فرودگاه در اطراف ساختمان‌های موجود و آبراهه‌های درون شهر ایجاد شده و مسافران می‌توانند از طریق سیستم انتقال سریع شخصی (PRT) که شامل محفظه‌های حمل‌ونقل برای حمل مسافران به گیت‌های هواپیماست، به فرودگاه دسترسی پیدا کنند.

ایستگاههای PRT به کیوسک‌های چمدان تجهیز شده که در آن‌ها، مسافران می‌توانند چمدان‌هایشان را بطور دیجیتالی برچسب زده و به بخش بار بفرستند.

به گفته ساتن، این پروژه فرصتی برای طراحی دوباره فرودگاه‌ها است که ارتباط بهتری بین فرودگاه، شهر و مسافران ارائه خواهد کرد. مسیرهای تاکسی کردن هواپیما در باند به موتور هواپیما اجازه خواهد داد تا زمان برخاست به شکل خلاص عمل کرده و در نتیجه، این امر، انتشار گازهای موتور هواپیما و سروصدا را کاهش خواهد داد.

ایسنا

نظر خود را ارسال نمایید