فرهنگ و هنر

صدای مولانا از حنجرۀ " شکیلا "

media.news.imagealternatetextformat.details

آفرینش زیبایی که در هفت شهر هنر تبلور یافته و یکجا با احساسات و عواطف بخردانه به ظهور می رسد ، همانا هنر است.

 

به گزارش رادیو نشاط ، "محمد ضیا" مدیر مسئول هفته نامه وزین افق در سیدنی استرالیا در سخن هفته نشریه شماره 314 ، را به هنرمند پر آورازه "شکیلا " اختصاص داده است.

صدای مولانا از حنجرۀ شکیلا

نوشته ضیا
خدا زیباست و خدا زیبایی را دوست دارد. نُماد زیبایی به حد سرشار در پهنای بیکران هستی خاصه در انسان وجود دارد که انسان زیاده بر زیبایی ذاتی اش، زیباییها را از قدیمها با سخن، صدا، نقش، حرکت، تجسم، نمایش ودر عصر حاضر با صدا و سیما آگاهانه آفریده و می آفریند. آفرینش زیبایی که در هفت شهر هنر تبلور یافته و یکجا با احساسات، و عواطف بخردانه به ظهور می رسد، همانا هنر است.
شعر و موسیقی که از انتزاعیترین زیبایی ها در هنر است، به جُز گوش در شنیدن آن دیگر حواس قدرت گیرایی و درک آنرا ندارد. ازهمین سبب است که این دوهنر زُبده و سُچۀ هنر ها به شمار می آیند. پس آنچه زّبده تر و سُچه تراست، پاکیزه تر هم است. 
انسان، معجونیت که لایتناهی استعداد ها در او وجود دارد، اما هر آنچه استعدادی که در اشخاص نهفته است از نگاه شکلی و هم از نگاه کمی با دیگرانسانها متفاوت است. چنانچه هر کس نقش آفریده میتواند ولی همه پیکاسو شده نمی تواند. بنا بران هنر پاک است، هنر سُچه است، هنر ظریف است، هنرمقدس است.... و بالآخره هنر ودیعه ایست که خداوند به بندگان خاصش هدیه میدهد. و شکیلا:
نمیدانم چه بنویسم؛ آیا - شکیلا به سوی هنر کشانده شده یا این جوهر ذاتی شکیلا بوده که بالقوه او را به مفهوم واقعی آن هنر مند ساخته است؟ مقداری را میتواند خود این بانوی گرامی خودش پاسخ دهد و اما؛ زیادتر وظیفۀ ماست، آنرا جواب دهیم:
روایت است، وقتی شکیلا هفت هشت سال داشت، در مدرسه اش الگوی شادی و تلاش بود که زیاده بر درسهای مدرسه اش، دست باز در فعالیتهای ماورای درسی نیزداشت. او صرفاً دانش آموز معمولی نبود، متشبث بود و به هر چیز دست می زد. از جمله به صدا و آوا دلبستگی بیشتر داشت. در همین موقع بود که صدای موزون و با مزه اش به گوش دلها نشست و ازین دختر خورد سال دعوت به عمل آمد تا بیرون از مدرسه همگام با مجموعه هنری، صدایش را به گوش مردم برساند. پدر بزرگوارش که تا آندم متاثر از فضای فرهنگی محیط بود، نمی خواست دخترش با بلند کردن صدایش در انظار نمایان شود. به هر حال عشق به موسیقی در سینه شکیلا می جوشید، او به پدر و خانواده و مردمش ثابت ساخت که عشق او به موسیقی ازجنسی نیست که برخی کسان آنرا به مثابۀ متاعِ مصرفی در بازار به فروش می رساندند تا تنی چند از هنرشان چون ساندویچ لذت ببرند و یا مثل شراب ازان مستی حاصل کنند. مهم دلیلی که شکیلا تا ایندم در کاباره ها آواز نخوانده همین است. وقتی شکیلا پارچه غزل یا مثنوی را از مولانای بلخ یا حافظ شیراز به زمزمه می گیرد، در حقیقت معنای شعر یا غزل مولانا و حافظ است که در لایۀ موسیقی می پیچد و ازان ترانه ملکوتی آگنده با عشق، اخلاق، ادب، فلسفه و مالامال از احساس، عاطفه و معنای انسان به وجود می آید. 
اگر آدمی به چشم است و زبان و گوش و بینی
چه میان نقش دیوار و میان آدمیت؟
بدانگونه که مولانا چراغ به دست در جستجوی انسان بود، شکیلا نیز خواسته است فریاد مولانا، حافظ .... را به گوشهای اهل دل برساند و مبالغه نیست که این اِلاهۀ صدا بیش از هر آواز خوان ایرانی توانسته به دل بستگان معنویت آواز بخواند. آری! شکیلا نه تنها دلبستگان ایرانی خود را دارد بلکه صدای او در گوشهای فارسی زبانان افغانستان، تاجکستان و حوزۀ بزرگ فرهنگی آریانا جا یافته است.
شکیلا که موسیقی را اصالتمندانه از معنای موسیقی و رسالتمندانه از ریشه های موسیقی سنتی ایران یکجا با موسیقی پاپ به نمایش گذاشته، حق دارد، شایقین موسیقی پاپ و هواداران موسیقی اصیل ایران و حوزۀ تمدنی فارسی زبانان او را به ستایش بگیرند. من به حیث یکی از کوچکترین خادمان هنر، فرهنگ و ادبِ زادگاه مولانا و حوزۀ تمدنی فارسی زبانان اندکترین کاری را که انجام میدهم همین چند کلمه ایست که نثار این ستارۀ زیبای هنر کردم.
می خواهم آقای آرش کیان مدیر و موسس گروه ( سه نیک) در ملبورن " استرالیا" که خانم شکیلا این هنرمند گرامی را از شهرلاس انجلس امریکا دعوت نموده تا برای دوستداران آوازش به تاریخهای 9 نوامبر در ملبورن، 10 نوامبر در استرالیای جنوبی " ادلاید " و 11 نوامبر در سیدنی در بهترین مکانها کنسرت اجرا می کند را به قدر بگیرم واز لازم میدانم از خانم شکیلا با فرستادن پیام پر از محبت شان از طریق این نشریه به افغانهای مقیم استرالیا با این متن اظهار سپاس نمایم.

*****
درود میفرستم به همزبانانم !
فارسی زبانان کشور برادر و همسایه ی ایران، مردماَن مهربان و گرانقدر افغانستان!
بسیار خوشحالم که میتوانم شما خوبان را در کشور بزرگ استرالیا از نزدیک ببینم و برایتان برنامه اجرا کنم .
لطف شما همیشه در همه کنسرت هایم در هر نقطه از این دنیای پهناور شامل حال من بوده و می باشد.
همچنان هفته نامۀ "افق" پیشاپیش ورود خانم شکیلا این عزیز دلها را به استرالیا خوش آمدید گفته، لحظات خوش و شاد به خودش، همکاران آرکسترش و دوستداران صدایش آرزو میکند.

نظر خود را ارسال نمایید