اطلاعات مهم استرالیا

قانون تخریب عمدی پول کاغذی و سکه در استرالیا

media.news.imagealternatetextformat.details


آیا می دانید که تخریب ،مخدوش کردن، پاره کردن یا معدوم کردن عمدی اسکناس‌های رایج استرالیا جرم محسوب می شود؟

 

به گزارش رادیو نشاط، براساس قانون جرائم پولی مصوب 1981، تخریب ،مخدوش کردن، پاره کردن یا معدوم کردن عمدی اسکناس‌های رایج کشور بدون کسب مجوز از بانک مرکزی یا خزانه‌داری استرالیا جرم محسوب می شود.

بخشی از قانون جرائم پولی استرالیا:

ماده 16:تخریب و مخدوش کردن سکه‌ها و اسکناس‌های جاری

تخریب، مخدوش ، تغییر شکل ظاهری، تحریف یا معدوم کردن سکه‌ها و پول‌های کاغذی رایج کشور بدون کسب مجوز کتبی از مقامات مسئول ممنوع است.

مجازات نقض و نادیده گرفتن این قانون:

- برای اشخاص، دوسال حبس یا 5000 دلار جریمه

- برای شرکت‌های سهامی 10.000 دلار جریمه

 

ماده 17:فروش سکه‌ و اسکناس مخدوش

فروش یا پیشنهاد فروش پول کاغذی یا سکه‌های رایج کشور که مخدوش،تغییر شکل یا تحریف شده باشند،با علم به داشتن این معایب ممنوع است.

مجازات نقض و نادیده گرفتن این قانون:

- برای اشخاص، دوسال حبس یا 5000 دلار جریمه

- برای شرکت‌های سهامی 10.000 دلار جریمه

 

توجه: پول کاغذی ، تمامی اسکناس‌های چاپی بر روی کاغذ یا مصالح و مواد دیگر را شامل می شود. آندسته از پول‌های کاغذی که براساس قوانین پولی استرالیا یا هر کشور دیگر غیر از استرالیا جاری هستند،پول رایج محسوب می‌شوند.

در حال حاضر در استرالیا، تمامی اسکناس‌های چاپ جدید و قدیم، رایج تلقی می‌شوند.

 

https://banknotes.rba.gov.au/legal/deliberate-damage/

نظر خود را ارسال نمایید