اطلاعات مهم استرالیا

قوانین پارک کردن خودرو در مکان‌های مختلف، در استرالیا

media.news.imagealternatetextformat.details


پارک کردن خودرو در محل های غیر مجاز مانند فضای سبز جلوی خانه یا پیاده رو، تخلف محسوب شده و ممکن است پیامدیهای بیشتری جز جریمه شدن را در پی داشته باشد.

 

به گزارش رادیو نشاط، کارشناسان قوانین جاده ای بر این نکته تاکید دارند که، هرچند ممکن است در مواردی یافتن محل مناسب برای توقف و پارک خودرو دشوار باشد ،اما پارک کردن خودرو در محل های غیر مجاز مانند فضای سبز جلوی خانه یا پیاده رو، تخلف محسوب شده و ممکن است پیامدی جز جریمه شدن را در پی نداشته باشد. حتی امکان دارد نحوه  پارک خودرو در فضای خالی بین دو خودروی دیگر، یا توقف وسیله نقلیه به همراه کاروان در خیابان نیز از نظر قوانین راهنمایی و رانندگی تخلف محسوب شوند.

در استرالیا حداقل جریمه نقدی تخلفات مربوط به پارک خودرو در مکان های نامناسب 99 دلار است. چنانچه پرونده تخلف در دادگاه مطرح شده و راننده مجرم شناخته شود، سقف جریمه تا 500 دلار نیز قابل افزایش است.

در اینجا به بررسی 8 پرسش رایج  پیرامون مقررات پارک خودرو در استرالیا پرداخته می شود.

 

1-آیا پارک کردن خودرودر فضای سبز جلوی خانه مجاز است؟

رانندگی یا پارک وسیله نقلیه، به استثنای ماشین چمن زنی ، ویلچر برقی و ماشین پست، در فضای سبز مناطق مسکونی غیر قانونی است . مگر اینکه راننده قصد خروج از درایو وی، خروج از پارک یا پمپ بنزین را داشته باشد.

زیرا عبور یا پارک خودرو در این محل‌ها ممکن است باعث تخریب درپوش کانالهای آب و کانال های  زیرزمینی کابل های مخابراتی شود.

جریمه این تخلف 99 دلار است.

 

2- آیا پارک کردن در عرض درایو وی مجاز است؟

شما می توانید صرفا به منظور سوار یا پیاده کردن مسافر در درایو وی توقف داشته باشید، در غیر این صورت پارک کردن در درایو وی حتی اگر در جلوی خانه شما باشد، از مصادیق سد معبر می باشد. اما توقف در درایو وی داخل ملک مسکونی بلامانع است.

دلیل این امر آنست که پارک وسیله نقلیه در عرض پیاده رو، مسیر عبور عابرین پیاده را مسدود کرده وبرای سالمندان، افراد نابینا ، کسانی که از مشکلات حرکتی رنج می برندو همچنین بچه هایی که در حال دوچرخه سواری و اسکوترسواری هستند،مزاحمت ایجاد می کند.

جریمه این تخلف 99 دلار است.

 

3-آیا می توان در خلاف مسیر حرکت خودروها در خیابان وسیله نقلیه را پارک کرد؟

شما باید وسیله نقلیه خودتان را در مسیر مجازعبور ومرور خودروها پارک کنید، مگر اینکه تابلوهای پارکینگ مسیر دیگری را برای توقف نشان دهند. در مسیرهای دو طرفه، خودروها باید در راستای حرکت سایر وسایل نقلیه و در منتهی الیه سمت چپ متوقف شوند.

در مسیرهای یک طرفه ، پارک خودرو در راستای حرکت وسایل نقلیه و منتهی الیه سمت چپ یا راست خیابان مجاز است.

پارک کردن وسیله نقلیه در خلاف مسیر تردد خودروهای دیگر ، به منزله حرکت شما در سمت مخالف تلقی شده و در چنین وضعیتی خطر تصادف  و راه بندان چندین برابر بیشتر می شود.

جریمه این تخلف 99 دلار است.

 

4-فاصله پارک وسیله نقلیه با خودروی دیگر چقدر باید باشد؟

در مکان هایی که فاقد تابلو نشان دهنده رعایت فاصله مجاز برای پارک خودرو باشد، فضایی که برای پارک در نظر گرفته می شود باید یک متر با  خودروی جلویی و پشتی  فاصله داشته باشد. بدین ترتیب خودروهای دیگر، می توانند به راحتی و بدون برخورد، از پارک خارج شده یا پارک شوند.

جریمه این تخلف 99 دلار است

 

5-آیا پارک وسیله نقلیه با کاروان یا تریلر در داخل شهر مجاز است؟

توقف وسایل نقلیه با طول بیش از 7.5 متر و وزن 4.5 تن بیش از یک ساعت در خیابان های مناطق مسکونی ، مگر در صورت وجود تابلو توقف مجاز و تخلیه بار یا بارگیری ، ممنوع است.

بنابراین طول وسیله نقلیه به همراه کاروان هم نباید از 7.5 متر بیشتر باشد.

به علاوه چنانچه تریلر به وسیله نقلیه متصل نباشد، شامل مقررات توقف یک ساعت نخواهد بود. با این حال بهتراست برای آگاهی بیشتر از سایر مقررات جنبی مربوط، با شورای محلی خودتان تماس داشته باشید.

هدف از اجرای این مقررات جلوگیری از تردد و توقف خودروهای سنگین در اماکن مسکونی که با سرو صدا و آلودگی هوا همراه است ، بیان شده است.

جریمه این تخلف 99 دلار است.

 

6-آیا می توان در خیابان های کم عرض پارک کرد؟

به منظور فراهم بودن امکان عبور خودروهای امدادی ، شما موظف هستید در خیابان های فاقد خطوط جدا کننده، خودروی خودتان را در فاصله 3 متر از منتهی الیه خیابان پارک کنید. درصورتی که وسط خیابان، دارای خطوط جدا کننده باشد، باز راننده موظف است وسیله نقلیه خود را در فاصله سه متر از خط وسط  پارک کند، مگر اینکه تابلوهای راهنمایی و رانندگی رعایت مقررات دیگری را نشان دهند.

جریمه این تخلف 99 دلار به صورت نقدی است.

 

7-فاصله پارک وسیله نقلیه با شیر آتش نشانی چقدر باید باشد؟

به منظور حصول اطمینان از دسترسی آسان خودروهای آتش نشانی به شیرهای آب در مواقع اضطراری، توقف خودرو ، غیر از وسایل حمل و نقل عمومی در خط ویژه اتوبوس یا تاکسی ها در خط ویژه تاکسی،در فاصله یک متر از شیر آتش نشانی و تابلوهای نشان دهنده شیر آتش نشانی، ممنوع است.

جریمه این تخلف 99 دلار است.

 

8-فاصله توقف وسیله نقلیه تا صندوق پست چقدر باید باشد؟

برای این که خودروهای پست استرالیا به سهولت به صندوق های پستی دسترسی داشته باشند، توقف در فاصله 3 متر از این صندوق ها ،به غیر از توقف برای تخلیه بار، بارگیری یا سوار و پیاده کردن مسافر یا وجود تابلو راهنمایی و رانندگی که نشانگر مقررات دیگری باشد، ممنوع است.

جریمه این تخلف 99 دلار است.

نظر خود را ارسال نمایید