اجتماعی

مجازات برای تجویز نسخه پزشکی بدون بررسی سابقه بیمار در ویکتوریا

media.news.imagealternatetextformat.details


دولت ویکتوریا در نظر دارد با تصویب قوانین جدید، مجازات‌ها علیه پزشکانی که بدون بررسی سابقه پزشکی بیماران خود اقدام به تجویز دارو می‌کنند را تشدید کند.

به گزارش رادیونشاط، وزارت بهداشت ویکتوریا اعلام کرد، از آنجایی‌که هر سال گروهی از پزشکان و داروسازان بدون مراجعه به نرم افزار بررسی پرونده پزشکی بیمار، داروهایی تجویز می‌کنند که ممکن است برای وی مرگبار باشد،بازنگری قوانین سیف اسکریپت(Safe Script) را آغاز کرده است.

به گفته منابع آگاه یک لایحه در این خصوص در حال تهیه است که طی هفته‌های پیش رو به پارلمان ارائه خواهد شد.

اصلاح این قوانین به دنبال مشخص شدن علت مرگ یک بیمار در سال 2021، بیشتر در کانون توجهات قرار گرفت.

پزشکانی که این بیمار به آن‌ها مراجعه کرده بود، بدون توجه به این که وی به داروی مسکن اعتیاد دارد،و این نکته در پرونده پزشکی وی نیز قید شده، برای او مواد افیونی قوی تجویز کرده بودند .

پزشکی قانونی ویکتوریا عملکرد پزشکان در مرگ این فرد را مورد تایید قرار داد.

در حال حاضر در استرالیا پایگاه‌های اطلاعاتی برنامه سیف اسکریپت در هر یک از ایالت‌ها و قلمروها به صورت مستقل و تحت قوانین جداگانه اداره می‌شود.

این بدان معناست که یک بیمار می تواند چندین نسخه را برای یک داروی خطرناک و اعتیادآور از سایر ایالت‌ها یا از طریق تجویز پزشکان از راه دور(telehealth) به راحتی تهیه کند.

این در حالی است که در نیو ساوت ولز، حتی مشاهده سابقه بیماران دربرنامه سیف اسکریپت برای پزشکان اجباری نیست .

به همین دلیل کالج سلطنتی پزشکان عمومی استرالیا به همراه وزیر بهداشت سایه فدرال پیشنهاد یکپارچه‌سازی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی واحد برای ثبت سابقه پزشکی بیماران را مطرح کرده‌اند.

به گفته سخنگوی کالج سلطنتی پزشکان عمومی استرالیا همان‌طور که وسالیل نقلیه از طریق پلاک در سرتاسر کشور قابل رصد هستند، باید به جای سیستم‌های جداگانه،سابقه پزشکی شهروندان از طریق یک سامانه ملی قابل دسترس باشد تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

نظر خود را ارسال نمایید