تکنولوژی

مصرف میوه وزن شما را متعادل می کند

ممکن است بسیاری از افراد در وعده صبحانه خود از میوه ها یا یک لیوان آب میوه طبیعی استفاده کنند . در این میان برخی از این افراد از این رژیم غذائی صبحانه برای کاهش وزن و تناسب اندام استفاده کرده و گروهی نیز به جای مصرف میوه یا آب میوه طبیعی از آب میوه های کارخانه ای استفاده می کنند . پژوهش های جدید نشان می دهد مورد دوم یعنی استفاده از آب میوه های غیر طبیعی در رژیم غذائی کاهش دهنده وزن ، اثری معکوس داشته و بسیار مخرب است .

مطالعات جدید نشان می دهد که برخی میوه ها مانند توت ها ، انگور و میوه های دیگر قادر به تبدیل چربی های سفید به چربی قهوه ای در بدن هستند که این موضوع می تواند روند سوززاندن چربی ها و مصرف کالری را بیشتر کرده و این موضوع می تواند به عنوان یک استراتژی جدید برای پیشگیری و درمان چاقی مورد استفاده قرار گیرد .

مطالعات دانشمندان دانشگاه ایالتی واشنگتن Washington State University نشان می دهد که در بین موش هائی که با برنامه غذائی دارای چربی زیاد تغذیه شده اند ؛ گروهی که از  رسوراترول resveratrol ( نوعی ترکیب پلی فنول موجود در میوه ها ) به میزان 12 اونس در روز مصرف کرده بودند ، چهل درصد کمتر از سایر موش ها دچار اضافه وزن شدند . به گفته پژوهشگران ، رسوراترول در بیشتر میوه ها وجود دارد .

در این پژوهش ها مین دو   Min Du و سونگ بو وانگ Songbo Wang موفق به اثبات تاثیر این ماده در تبدیل چربی سفید به چربی قهوه ای و افزایش سوخت و ساز و مصرف کالری مازاد در بدن شده اند .

مین دو در توضیح این موضوع اعلام کرد : " پلی فنل های موجود در میوه ها از جمله رسوراترول ، باعث افزایش اکسید شدن و سوختن چربی ها موجود در رژیم غذائی موجودات زنده می شود . این ماده چربی های سفید را که به صورت کالری انباشته در بدن تجمع می کنند ، به چربی قهوه ای تبدیل می کند که  این مساله موجب حفظ تعادل بدن شده و از چاقی و اختلالات متابولیم پیشگیری می کند . "

محققین همچنین در این پزوهش ها موفق شدند که نقش نوعی آنزیم با نام AMPK را در این روند تبدیل چربی های سفید به قهوه ای کشف کنند .

شرح کامل این مطالعات و نتایج به دست آمده از ان در آخرین شماره مجله چاقی Obesity منتشر شده است .

نظر خود را ارسال نمایید