اجتماعی

نتیجه تحقیق درمورد اقدامات پنهانی نخست وزیر سابق استرالیا منتشر شد

media.news.imagealternatetextformat.details


ویرجینیا بل،قاضی سابق دادگاه عالی استرالیا، که تحقیق پیرامون پرونده انتصابات پنهانی اسکات موریسون،نخست وزیر سابق را بر عهده گرفته بود، سرانجام گزارش خود در این خصوص را به آنتونی آلبانیز، نخست وزیراسترالیا، تقدیم کرد.

 

به گزارش رادیونشاط، وی گفت، براساس قانون، انتصاب وزیر برای هریک از وزارتخانه‌ها باید به‌صورت علنی اطلاع رسانی شود.

آقای موریسون در دوره نخست‌وزیری، بدون اطلاع وزرای کابینه، خودش را به سمت وزیر خزانه‌داری، بهداشت، دارایی، کشور و همچنین صنعت، علوم، انرژی و منابع منصوب کرده بود.

آقای موریسون گفته بود، با هدف مدیریت و کنترل بهتر پاندمی کووید-19 دست به این اقدامات زده است.

وی در یک مورد با استفاده از اختیارات پنهانی خود به عنوان وزیر، برای ممانعت از صدور مجوز طرح اکتشاف نفت استفاده کرده بود ،در حالی که این تصمیم هیچ ارتباطی با پاندمی کووید-19 نداشت.

خانم بل ضمن رد توجیه دلیل این اقدامات از طرف نخست وزیرسابق گفت، ارتباط انتصابات انجام شده با پاندمی اگرهم وجود داشت، صرفا درحد محدود بود.

این در حالی است که آنچه آقای موریسون انجام داده بود، هم از طرف نمایندگان پارلمان و هم وزرای وقت کابینه از جمله کارن اندروز، وزیر کشور سابق ، مورد انتقاد شدید قرار گرفت.

خانم ویرجینا بل اذعان کرد،برخی از وزرای ارشد و مقامات دولتی از بعضی انتصابات آقای موریسون مطلع بودند، اما سوگند وی به عنوان وزیر بهداشت، دارایی، خزانه‌داری و کشور بدون اطلاع قبلی وزارتخانه‌های مربوط صورت گرفته و تنها تعدای از کارکنان دفتر وی و کسانی که در تنظیم اسناد  و مدارک دخیل بودند، ازجریان این اقدامات آگاهی داشتند.  

آقای موریسون گفت، هرگز به کارکنان بخش خود توصیه نکرده بود که اخبار این انتصابات را پنهان نگه دارند.

آقای آلبانیز نیز، اقدامات بی‌سابقه و غیرقابل توجیه نخست‌وزیرسابق را نمادی از فرهنگ پنهان‌کاری دانست که در دولت قبلی جریان داشت.

وی خاطرنشان کرد، با هدف بازگرداندن و تقویت اعتماد عموم مردم به نهادهای دموکراتیک، تمامی توصیه‌های خانم بل را در جریان نشست آتی کابینه مطرح خواهد کرد.

این در حالی است که آقای جاش فریدنبرگ،وزیر سابق خزانه‌داری اقدام آقای موریسون در انتصاب خودش به عنوان وزیر چند وزارتخانه از جمله خزانه‌داری با حفظ سمت را مورد انتقاد قرار داده و این عمل را اشتباه و بسیار ناراحت‌کننده توصیف کرد.

وی افزود آقای موریسون هیچ دلیلی برای انتصاب خودش به عنوان وزیر خزانه‌داری ندارد.

 

نظر خود را ارسال نمایید