تکنولوژی

نوع زندگی مردم موجب گسترش فتق دیسک کمر شده است ضعیف شدن و پارگی بافت دیسک، موجب وارد آمدن به رشته‌های عصبی عبوری از درون کانال ستون فقرات می‌شود که این عارضه در اثر آسیب‌های ناگهانی و یا استرس‌های مزمن نظیر بلند کردن اجسام سنگین یا چاقی به وجود می‌آید.
 
 بسیاری از مردم به نوعی به استقبال آسیب‌های کمر و ستون فقرات می‌روند،  نوع زندگی مردم و افزایش عوامل خطر آفرین، موجب گسترش آسیب‌های ستون فقرات و کمر به ویژه فتق دیسک کمر شده است.
 وقتی که چاقی شیوع  یافته و عاداتی نظیر بلند کردن مداوم اجسام سنگین، خم شدن از کمر بدون جمع کردن زانو و اجرای حرکات کششی به صورت غیر اصولی رواج می‌یابد، در آن صورت خطر عارضه‌هایی نظیر دیسک کمر نیز به شدت افزایش می‌یابد.
 انجام کارهای جسمی شدید، ورزش‌های سخت و طاقت فرسا، عضلات ضعیف در ناحیه شکم و پشت، پرش از ارتفاع و پیچش ناگهانی و شدید بدن از دیگر عوامل مرتبط و خطر آفرین در بروز عارضه فتق دیسک کمر است.
خبرگزاری سینا

نظر خود را ارسال نمایید