اطلاعات مهم استرالیا

پيام نوروزى آقاى نخست وزير ، تونى ابوت به همه شما عزيزانى كه در هر گوشه ايى از اين كره خاكى نوروز را جشن مى گيريد و گرامى مى داريدپيام نوروزى آقاى نخست وزير ، تونى ابوت به همه شما عزيزانى كه در هر گوشه ايى از اين كره خاكى نوروز را جشن مى گيريد و گرامى مى داريد

 

رادیو نشاط استرالیا

خانمها و آقايان ،
هم اينك پيام نوروزى آقاى نخست وزير ، تونى ابوت به همه شما عزيزانى كه در هر گوشه ايى از اين كره خاكى نوروز را جشن مى گيريد و گرامى مى داريد . 
راديو نشاط مفتخر به دريافت نخستين پيام نوروزى از عالى ترين مقام اجرايى كشور است ، اميد است كه با حمايت همه جانبه همه شما هموطنان و همزبانان عزيز، جايگاهى رفيع ، شايسته و مستحكم همچون ساير جوامع مهاجر در استراليا بنا نهيم . 
ارادتمند شما 
مجيد صمدى
مجری وخبرنگار ارشد راديو نشاط استراليا
.........................................................
متن پیام نوروزی
بسيار خوشحالم از اينكه پيام خودم را براى همه كسانى كه نوروز را جشن مى گيرند بيان كنم .
بيشتر از ٣٠٠٠ سال است كه اين جشن بيانگر آغاز بهار در نيمكره شمالى جهان و آغاز يك سال جديد است . 
اين زمان براى ميليونها نفر از افراد اقصى نقاط اين كره خاكى ، زمانى براى تامل و تفكر در مورد سالى كه گذشت و نگاهى رو به آينده مى باشد .
همچنين ، زمانيست براى جشن گرفتن زندگى دوباره و ترويج هماهنگى و احترام بين عموم افراد جامعه . 
و تاملى دوباره در مورد اهميت يكدلى و اتحاد بين مردم ، همانطور كه شاعر پر آوازه پارسى سعدى مى فرمايد :
بنى آدم اعضاى يكديگرند 
كه در آفرينش ز يك گوهرند
چو عضوى به درد آورد روزگار
دگر عضوهارا نماند قرار 
اين احساسات ياد آور اهميت بردبارى و مدارا در جامعه است و احترام متقابل ميان عموم افراد اين جامعه از نقاط قوت كشورمان ، استرالياست . 
دموكراسى در اين كشور بر پايه اين فهم بنا شده كه تك تك افراد جامعه از اهميت بسزايى برخوردارند و هم بستگى در اين اجتماع بر پايه اين اصل بنا شده كه با ديگران طورى رفتار كنيم كه مايليم همانگونه با ما رفتار شود . 
استراليا داراى يك شخصيت چند فرهنگى است كه اين امر بدون روح زندگى ، ساعات خوش و شور و اشتياق تمام افرادى كه از چهار گوشه اين كره خاكى به اين كشور آمده اند ، غير قابل تصور است . 
براى همه شما نوروزى پر از شادى، خوشبختى و سلامتى آرزومندم . 
عاليجناب 
تونى ابوت
نخست وزير استراليا 
٢٠ مارچ ٢٠١٥

نظر خود را ارسال نمایید