اقتصادی

کاهش نرخ تغییر شغل و "کار برای رفع تکلیف" در استرالیا

media.news.imagealternatetextformat.details


براساس تاز‌ه‌ترین گزارش اداره آمار استراالیا شمار افراد شاغلی که برای تغییر شغل اقدام می‌کنند به طور قابل توجهی کمتر شده و تا سطح پیش از آغاز پاندمی کووید-19 کاهش پیدا کرده است.

به گزارش رادیونشاط، در این گزارش همچنین آمده است، نرخ تغییر شغل طی 12 ماه گذشته تا ماه فوریه سال جاری با 1.5 درصد کاهش به حدود 8 درصد رسیده است. نرخ تغییر شغل در ماه فوریه سال گذشته برابر با 9.6 درصد ثبت شده بود.

به بیانی دیگر، در حالی که طی دوره پس از همه گیری افراد بیشتری برای تغییر شغل اقدام می‌کردند،اما به واسطه بهبود شرایط اقتصادی و بازگشت تعادل به بازار کار استرالیا طی ماه‌های اخیر، این میزان تقریبا در همه بخش‌ها به‌طور میانگین تا قبل از همه‌گیری کاهش یافته است.

به عقیده کارشناسان این روند از کم رنگ‌تر شدن کار بدون انگیزه و صرفا برای رفع تکلیف(quiet quitting) حکایت دارد. در وضعیت کار بدون انگیزه، کارکنان فقط در حد رفع تکلیف وظایف خود، کار انجام می‌دهند.

در گزارش اداره آمار استرالیا به این نکته نیز اشاره شده است که با وجود کاهش نرخ تغییر شغل، همچنان 1.9 میلیون نفر نیروی کار آماده اشتغال، اما بیکار در کشور به ثبت رسیده است. در حالی که این رقم در فوریه سال 2023 برابر با 1.8 درصد برآورد شده بود.

از سوی دیگر مشخص شد که در جریان ماه فوریه، 82 درصد از افراد بیکار در یافتن شغل با مشکل مواجه بودند.

نظر خود را ارسال نمایید