تکنولوژی

کشف علت ناپدید شدن زنبورهای عسل در نیوزلند

در طول مدت زمان کوتاهی مناطق بسیاری از نیوزلند، میلیون ها زنبور عسل خود را از دست دادند و همین امر نیز موجب شد تا دانشمندان به فکر یافتن ریشه این موضوع بیفتن و به همین دلیل نیز گروهی از دانشمندان مستقل آمریکایی موفق شدند تا ریشه این امر را پیدا کنند.

در تحقیقات این تیم مشخص شده است که نوع خاصی از انگل وجود دارد که با ورود به محیط زیست زنبورها، زندگی آنها را با خطر روبرو می سازد و موجب از دست رفتن این حجم بزرگ از زنبورها در نیوزلند شده است. در طول 6 ماه گذشته تولید عسل در کندوهای نیوزلند در حدی مابین 45 تا 60 درصد کاهش یافته است و در برخی از کندوها نیز حتی تا 95 درصد زنبورها بدون به جا ماندن هیچ ردی از خود، ناپدید شده اند.

محققان در پی وقوع چنین مشکلی با استفاده از این شرایط به سراغ بررسی منطقه پرداخته و برای نمونه 50 مورد از کندوهای عسل در این منطقه را مورد بررسی قرار دادند. پس از بررسی زنبورهای موجود در این محیط، سرانجام ردپای انگلی به نام lotmaria کشف شد که عامل اصلی فرار زنبورها از این منطقه بوده است.

این انگل برای نخستین بار در سال 2000 در کشور نیوزلند مشاهده شده بوده است و در حقیقت یافتن آن، کشف جدیدی محسوب نمی شود ولی تا به حال مشخص نشده بود که این انگل می تواند بر روی محیط زیست زنبورهای عسل تاثیر گذاشته و آنها ار از کندوهایشان فراری بدهد.

به این ترتیب به نظر می رسد که دانشمندان باید به فکر یافتن راهکار و روشی مناسب برای مبارزه با این انگل باشند، البته این کار آسان نخواهد بود زیرا در بسیاری از موارد نابود کردن یک انگل می تواند ساختار محیط را دستخوش تغییر کند و در این مورد خاص ممکن است که اقدامی نسنجیده به آسیب بیشتر به زنبورها منتهی گردد.

سیناپرس

نظر خود را ارسال نمایید