فرهنگ و هنر

گزارش تصویری از جشنواره هنری ANIMAGA EXPO 2015 درملبورن این جشنوار در 5و 6 سپتامبر 2015 در ملبورن برگزار گردید.

حضور شخصیتهای کارتونی در محل برگزاری قابل توجه بود.در حاشیه برنامه ها حاضرین از سرگرمیها و بازیهای کامپیوتری نیز استفاده کردند

صدیقه سالک نژاد : خبرنگار و عکاس رادیو نشاط 

نظر خود را ارسال نمایید