فرهنگ و هنر

گزارش تصویری از فستیوال شهروندان مکزیکی در ملبورن استرالیا /MEXICAN FESTIVAL 2015 IN MELBOURNEگزارش تصویری از فستیوال شهروندان مکزیکی در ملبورن استرالیا

MEXICAN FESTIVAL 2015 IN MELBOURNE

این فستیوال در تاریخ 13/9/2015 در ملبورن استرالیا برگزار گردید.  

صدیقه سالک نژاد ،عکاس و خبرنگار رادیو نشاط

نظر خود را ارسال نمایید