فرهنگ و هنر

گزارش تصویری از کنسرت بوی جوی مولیان در ملبورن استرالیاگزارش تصویری از کنسرت بوی جوی مولیان در ملبورن استرالیا 
برگزار کننده : کانون ایرانیان ویکتوریا
عکاس رادیو نشاط استرالیا : صدیقه سالک نژاد
14/7/2015 

 

نظر خود را ارسال نمایید