دایرکتوری مشاغل - وکیل حقوقی-مهاجرت

Soltani & Associates

کارشناس رسمی امور مهاجرت استرالیا


نام و نام خانوادگی: نیک سلطانی
آدرس: Level 31, 120 Collins St. Melbourne VIC 3000
تلفن: +61 (3) 9015-7997
ایمیل: [email protected]

R&K Immigration Group

کارشناس رسمی امور مهاجرت استرالیا


نام و نام خانوادگی: Ali Shahami- علی شهامی
آدرس: 133 Alexander Street, Crows Nest ,NSW ,2065,Australia
تلفن: 0470212994
ایمیل: [email protected]

Creative Generation Group

کارشناس رسمی امور مهاجرت استرالیا


نام و نام خانوادگی: Nasim Nazari Adli نسیم نظری
آدرس: Collins Street Tower Business Centre, 480 Collins St, Melbourne VIC 3000
تلفن: (+61) 1300  244 638
ایمیل: [email protected]

Ghaffari Lawyers

وکیل حقوقی و مشاور مهاجرت در استرالیا


نام و نام خانوادگی: احمد غفاری
آدرس: Suite 208, 901 Whitehorse Rd, Melbourne VIC 3128, Australia
تلفن: 0434 026 777
ایمیل: [email protected]

Visa Zone

کارشناس رسمی امور مهاجرت استرالیا ، اخذ انواع ویزا برای استرالیا


نام و نام خانوادگی: Naghmeh Danai نغمه دانائی
آدرس: Level 3, 349, Coronation Drive, QLD 4064
تلفن: 0497088167
ایمیل: [email protected]

دفتر مهاجرتی اَوِستا‌

کارشناس رسمی امور مهاجرت استرالیا


نام و نام خانوادگی: حامی نیرومند
آدرس: 268 Rosslyn Street, West Melbourne, VIC 3003, Australia
تلفن: (0061)406812133 - (0061)405555088

شرکت مهاجرتی ویزایاب

اخذ ویزاهای موقت و دائم استرالیا , نیوزیلند, کانادا, امریکا و اروپا


نام و نام خانوادگی: سیروس احمدی
آدرس: Suite 708, Level 7, 159-175 Church St, Parramatta, NSW, 2150, Australia
تلفن: +61-2-96591694
ایمیل: [email protected]

Help Visa & Migration Services

کارشناس رسمی امور مهاجرت استرالیا ، اخذ انواع ویزا برای استرالیا


نام و نام خانوادگی: Rashid Qasimi رشید قاسمی
آدرس: Level 1, Sit 7,305-307 Thomas Street Dandenong, Victoria 3175
تلفن: 0421 571 932
ایمیل: [email protected]

iEmigrate Pty Ltd

ارائه خدمات مهاجرتی و حقوقی در ایران و استرالیا - ارائه تمامی خدمات مورد نیاز برای استقرار در استرالیا


نام و نام خانوادگی: آوا آرام - Ava Aram
آدرس: Corporate House, Kings Row, Building 1, Level 2, 52 McDougall Street, Milton QLD . 4064
تلفن: +61413220000
ایمیل: [email protected]

VISAPICK

خدمات مهاجرت به استرالیا با وکیل رسمی


نام و نام خانوادگی: مصطفی هماپور
آدرس: 7/4 Bowen Road, Doncaster East, VIC 3109
تلفن: +61423924395
ایمیل: [email protected]

NIKJOO LAWYERS – AUSTRALIAN VISAS EXPERTS

وکیل دادگاه های فدرال و عالی استرالیا با تخصص مهاجرت و مشاور رسمی مهاجرت  


نام و نام خانوادگی: فردین نیک جو
آدرس: Suite 17, level 13 111 Elizabeth Street Sydney NSW 2000
تلفن: 02 9199 1152
ایمیل: [email protected]

شبکه مهاجرت استرالیا

 ارائه دهنده کلیه خدمات مورد نیاز شما برای مهاجرت به استرالیا


نام و نام خانوادگی: امین فرزدقی -Amin Farazdaghi
آدرس: Suite 4, Level 1, 154 Marsden Street Parramatta NSW 2150, Australia
تلفن: +61 2 8677 9049
ایمیل: [email protected]

موسسه دکتر دانی و وکلا (DDA MIGRATION)

أمور مهاجرتی در استرالیا و أمور حقوقی در ایران


نام و نام خانوادگی: مجتبی دانی
آدرس: Level 23, 127 Creek St Brisbane CBD 4000
تلفن: +61 7 3218 1245
ایمیل: [email protected]

گروه مهاجرت پارس

کارشناس رسمی امور مهاجرت استرالیا


نام و نام خانوادگی: Dr. Saeed Abedi
آدرس: 2/12 Auburn Rd, Auburn NSW 2144
تلفن: 02 8040 8589
وب سایت:
ایمیل: [email protected]

Millennium Migration

شرکت ملنیوم مایگریشن با یک دهه تجربه حرفه ای


نام و نام خانوادگی: سام لطف الهی
آدرس: 25A Tunstall Square,Doncaster East 3109 Melbourne, VIC
تلفن: 0061386691955
ایمیل: [email protected]

Elite Migration Adivsers Pty Ltd

Australia Migration and Visa Services


نام و نام خانوادگی: Zara Mavi
آدرس: 1- 3/9Gowrie Street, Mount Gravatt QLD 4122,
تلفن: 0414825985
ایمیل: [email protected]