دایرکتوری مشاغل - صرافی

صرافی افشار

انجام حواله های قانونی ارز با مجوز رسمی از دولت استرالیا


نام و نام خانوادگی: حسین افشار
آدرس: 333 Highbury Rd, Burwood VIC 3125, Australia
تلفن: +61 3 9943 1731
ایمیل: [email protected]

صرافی مانیمکس

انجام حواله های قانونی ارز با مجوز رسمی از دولت استرالیا


نام و نام خانوادگی: محمدرضا سالاری
آدرس: G046/619 Doncaster Rd, Doncaster VIC 3108
تلفن: 1300 880 120

صرافی کیهان

انجام حواله های قانونی ارز با مجوز رسمی از دولت استرالیا


نام و نام خانوادگی: قاسم جمشیدی
آدرس: PO BOX 582, MOUNT ELIZA VIC 3930, Australia
تلفن: +61 448 555 551
ایمیل: [email protected]

صرافی کندو

انجام حواله های قانونی ارز با مجوز رسمی از دولت استرالیا


نام و نام خانوادگی: سعید طهماسوند
آدرس: 231 Anderson Creek, Doncaster East, VIC 3109, Australia
تلفن: +61456999888

صرافی آریانا

انجام حواله های قانونی ارز با مجوز رسمی از دولت استرالیا


نام و نام خانوادگی: مهرنوش بهجتی
آدرس: 941 Station Street, Box Hill North, VIC 3129, Australia
تلفن: 0450308262

صرافی اکسپرس

انجام حواله های قانونی ارز با مجوز رسمی از دولت استرالیا


نام و نام خانوادگی: نوید اکرمی
آدرس: Shop 15, Stockland The Pines 181 Reynolds Rd, Doncaster East, VIC 3109, Australia
تلفن: +61 1800 723 417
ایمیل: [email protected]

صرافی جوادی

انجام حواله های قانونی ارز با مجوز رسمی از دولت استرالیا


نام و نام خانوادگی: آناهیتا جوادی
آدرس: Level 2, Suite 2.07/470 Collins St, Melbourne, VIC 3000
تلفن: +61 1300 777 177
ایمیل: [email protected]

صرافی سام

انجام حواله های قانونی ارز با مجوز رسمی از دولت استرالیا


نام و نام خانوادگی: نیما کمیلی پور
آدرس: Perth, Australia
تلفن: +61 1800 954 385
ایمیل: [email protected]