دایرکتوری مشاغل - ترجمه-آموزش زبان

دارالترجمه ناتی “دکتر مترجم” (دکتر ناتی پیشین)

ترجمه مدارک شناسایی در مدت تنها یک روز (NAATI Certified Translator)


نام و نام خانوادگی: دکتر یحیی مجد
آدرس: Australia
تلفن: 0423661299
وب سایت: http://drmotarjem.com/

Sustained Achievement

آموزشگاه زبان انگلیسی سخن آشنا


نام و نام خانوادگی: آقای مردای
آدرس: Sokhane Ashna Language School Tehran, Tehran Province
تلفن: +982122968315
ایمیل: [email protected]