همکاران رادیو نشاط استرالیا

Australia Neshat Radio Partners

 

 مسعود ظهوری، مدیرعامل

خبرنگار و روزنامه نگار

  • Managing Director
  • Journalist & Reporter: Mr.Masoud Zoohori

 

احسان حیاتی، مدیر بخش آی تی

Director of IT: Mr.Ethan Hayati

 

 ناهید امامی- تهیه کننده و مجری

Producer & Program executor : Mrs.Nahid Emami

 

 کامران انصاری- مشاور هیئت مدیره

Consultant :Mr. Kamran Ansari

 

مهشید باب زرتابی، گزارشگر و مترجم
Translator & VReporter : Mrs.Mahshid Babzartabi

   

  • آیدا مهدیزاده ، مجری
  • Program executor : Mrs.Ayda Mehdizadeh 

     


 

  • عصمت وجدانی، خبرنگارو روزنامه نگار بخش افغانستان/Journalist & Reporter Afghanistan :Mr. Esmat Vojdani
  • محمد شهرابی کارشناس و خبرنگار ورزشی/Mr.Mohammad Shahrabi : Sports expert & Journalist
  •