سلامت

پزشک خانواده

Picture of  پزشک خانواده
 اطلاع رسانی در خصوص درمان و پیشگیری از ابتلاع انواع بیماریها
بررسی مشکلات پزشکی ، آموزش راههای پیشگیری و پاسخ به سئولات شنودگان 
دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا

 

آرشیو برنامه های پخش شده: