سلامت

بهداشت دهان و دندان

Picture of بهداشت دهان و دندان
دکتر مهرداد ابولقاسمی
اطلاع رسانی در خصوص درمان و پیشگیری از ابتلاع انواع بیماریهای دهان ودندان
بررسی مشکلات پزشکی و آموزش راههای پیشگیری، معرفی داروهای موجود ویژه دهان و دندان و پاسخ به سئولات شنودگان
Phone:1300 630 766
Address: 613 South Road , Bentleigh East 

آرشیو برنامه های پخش شده: