گردشگری

باغهای ایرانی

Picture of باغهای ایرانی

برنامه باغهای ایرانی

معرفی باغهای ایرانی که به ثبت سازمان جهانی یونسکو رسیده اند

نویسنده:مازیار کاظمی

اجرا : مازیار کاظمی و آیرا

صدابردار و ادیت ک رضاسمامی

آرشیو برنامه های پخش شده: