فرهنگ وهنر

مشاهیر جهان

Picture of مشاهیر جهان

 زندگی نامه مشاهیر جهان - دانشمندان ، شعرا، نویسندگان ، فلاسفه و دیگر  شخصیتهای ممتاز در جهان

نویسنده و مجری: آزاده ارژنگی
صدابرداری و ادیت: رضا سمامی