گردشگری

همسفر در سرزمین مادری

Picture of همسفر در سرزمین مادری

همسفر در سرزمین مادری
همراه با "سمیه نجفی"
گشت و گذار در اقصی نقاط ایران و گفتگو با شهروندان ایران زمین
برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا

آرشیو برنامه های پخش شده: