کتاب گویا-دکلمه-داستان

این مرد امشب میمیرد

Picture of این مرد امشب میمیرد

رمان این مرد امشب میمیرد/ نویسنده: زینب ایلخانی


با صدای نازنین آذرسا

خلاصه رمان

داستان رمان این مرد امشب میمیرد در ارتباط با دختری به نام يلدا می باشد، یلدا دخترى سركش كه با عمه اش زندگى ميكند ،طى حادثه اى باز داشت ميشودو اتهام سنگينى در پرونده اش رقم ميخورد
ناجى او به طور معجزه آسايى وارد زندگى اش ميشود و پرده از وقايع اصلى گذشته اين دختر برداشته ميشود،
معين نامدار ! مردى از جنس خشم و تعصب ، با روح و زندگى اش در مى آميزد
و روايتى نو رقم ميخورد…

آرشیو برنامه های پخش شده: