کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ بیتوته‌ی کوتاهی‌ست جهان...با صدای احمد شاملو از آلبوم کاشفان فروتن شوکران

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ بیتوته‌ی کوتاهی‌ست جهان...با صدای احمد شاملو از آلبوم کاشفان فروتن شوکران

20/10/1396  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ بیتوته‌ی کوتاهی‌ست جهان...با صدای احمد شاملو از آلبوم کاشفان فروتن شوکران


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ بیتوته‌ی کوتاهی‌ست جهان...با صدای احمد شاملو از آلبوم کاشفان فروتن شوکران