اجتماعی

انتقادات و پرسش های در خصوص نحوه راه اندازی و تعیین میزان کارمزد " دفتر خدمات کنسولی ایران در ملبورن- " گفتگو با آقای "هومن دولتی"

 انتقادات و پرسش های در خصوص نحوه راه اندازی و تعیین میزان کارمزد " دفتر خدمات کنسولی ایران در ملبورن- "  گفتگو با آقای "هومن دولتی"

21/10/1396   انتقادات و پرسش های در خصوص نحوه راه اندازی و تعیین میزان کارمزد " دفتر خدمات کنسولی ایران در ملبورن- " گفتگو با آقای "هومن دولتی"


انتقادات و پرسش های در خصوص نحوه راه اندازی و تعیین میزان کارمزد " دفتر خدمات کنسولی ایران در ملبورن "

گفتگو با آقای "هومن دولتی"

 رادیو نشاط استرالیا..رضا سمامی

 

همانگونه که مطلع هستید، سفارت ایران در استرالیا ، در جهت کمک به هموطنان ایرانی و دیگر مراجعین و بدلیل بعد مسافت در این کشور وامکان استفاده سریعتراز خدمات کنسولی به تازگی دفاتری را در ملبورن و سیدنی  راه اندازی  نموده است.

درهمین خصوص از سوی مراجعه کنندگان برای استفاده از این خدمات کنسولی ، سوالاتی مطرح شده است . رادیو نشاط آماده ذریافت پاسخ های  مسئولین محترم سفارت ایران در استرالیا از این رسانه می باشد.

 

سوالات مطرح شده از سفارت ایران در استرالیا :

1-آیا سفارت ایران در استرالیا و یا  وزارت امور خارجه ایران ،  برای راه اندازی " دفتر کارگزاری خدمات کنسولی" خود در شهرهای ملبورن و سیدنی فراخوانی را برای واجدین شرایط اعلام نموده بود؟

2-آیا  این فراخوان در رسانه های انگلیسی زبان و فارسی زبان استرالیا  اعلام شده بود؟

3-آیا راه اندازی  دفاترکارگزاری با مدیریت  اقوام درجه یک  مسئولین بلند پایه دولتی خلاف قانون نمی باشد؟

4-هزینه کارمزد خدمات که از مراجعین دریافت می گردد، از سوی کدام سازمان نظارتی تعیین وتائید شده است؟

(از سوی برخی از مراجعه کنندگان به دفتر ملبورن گفته شده است که میزان کارمزد این محل به غیر از هزینه های مربوط به نوع درخواست که جداگانه دریافت می گردد. مبلغ 350 دلار استرالیا  می باشد).

 

قابل ذکر است که " رادیو نشاط استرالیا "  فقط  وظیفه  اطلاع رسانی داشته  و هپچگونه نظری  در خصوص پرسش ها و پاسخ ها ندارد و موضوعات مطرح شده فوق را " قبول و یا رد " نمی نماید. فقط بستری برای مطرح کردن سوالات شما شنوندگان عزیز فراهم شده است.