کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ گیسوی عشق...شعری از پیمان بهره مند با صدای پیمان بهره مند/پیانو..فریبرز لاچینی

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ گیسوی عشق...شعری از پیمان بهره مند با صدای پیمان بهره مند/پیانو..فریبرز لاچینی

08/11/1396  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ گیسوی عشق...شعری از پیمان بهره مند با صدای پیمان بهره مند/پیانو..فریبرز لاچینی


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ گیسوی عشق...شعری از پیمان بهره مند با صدای پیمان بهره مند/پیانو..فریبرز لاچینی