حقوقی

هشدار در مورد کلاهبرداری در امور مهاجرتی/آیا دوره دکترا میتواند بعنوان سابقه کار منظور گردد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

هشدار در مورد کلاهبرداری در امور مهاجرتی/آیا دوره دکترا میتواند بعنوان سابقه کار منظور گردد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

24/12/1396  هشدار در مورد کلاهبرداری در امور مهاجرتی/آیا دوره دکترا میتواند بعنوان سابقه کار منظور گردد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


هشدار در مورد کلاهبرداری در امور مهاجرتی/

آیا دوره دکترا میتواند بعنوان سابقه کار منظور گردد؟

/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

/رادیو نشاط ..رضا سمامی