کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ کاش می شد...شعری از کیوان شاهبداغی با صدای شیرین و کورش

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ کاش می شد...شعری از کیوان شاهبداغی با صدای شیرین و کورش

21/01/1397  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ کاش می شد...شعری از کیوان شاهبداغی با صدای شیرین و کورش


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ کاش می شد...شعری از کیوان شاهبداغی با صدای شیرین و کورش