کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ گاف...شعر و صدا : افشين سليمانى/عكس: هادى شير جنگ

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ گاف...شعر و صدا : افشين سليمانى/عكس: هادى شير جنگ

09/02/1397  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ گاف...شعر و صدا : افشين سليمانى/عكس: هادى شير جنگ


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ گاف...شعر و صدا : افشين سليمانى/عكس: هادى شير جنگ