فرهنگ وهنر

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ ای عشق ای ترنم نامت ترانه‌ها...شعری از قیصر امین پور با صدای سپهر بهزادی همراه با موسیقی زیبای فریبرز لاچینی

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ ای عشق ای ترنم نامت ترانه‌ها...شعری از قیصر امین پور با صدای سپهر بهزادی همراه با موسیقی زیبای فریبرز لاچینی

22/05/2018  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ ای عشق ای ترنم نامت ترانه‌ها...شعری از قیصر امین پور با صدای سپهر بهزادی همراه با موسیقی زیبای فریبرز لاچینی


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ ای عشق ای ترنم نامت ترانه‌ها...شعری از قیصر امین پور با صدای سپهر بهزادی همراه با موسیقی زیبای فریبرز لاچینی