کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ ای عشق ای ترنم نامت ترانه‌ها...شعری از قیصر امین پور با صدای سپهر بهزادی همراه با موسیقی زیبای فریبرز لاچینی

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ ای عشق ای ترنم نامت ترانه‌ها...شعری از قیصر امین پور با صدای سپهر بهزادی همراه با موسیقی زیبای فریبرز لاچینی

01/03/1397  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ ای عشق ای ترنم نامت ترانه‌ها...شعری از قیصر امین پور با صدای سپهر بهزادی همراه با موسیقی زیبای فریبرز لاچینی


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ ای عشق ای ترنم نامت ترانه‌ها...شعری از قیصر امین پور با صدای سپهر بهزادی همراه با موسیقی زیبای فریبرز لاچینی