کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ هر بامداد...شعری از فریدون مشیری با صدای شیرین

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ هر بامداد...شعری از فریدون مشیری با صدای شیرین

23/03/1397  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ هر بامداد...شعری از فریدون مشیری با صدای شیرین


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ هر بامداد...شعری از فریدون مشیری با صدای شیرین