اجتماعی

گفتگو با "علی شاملو" ریاست خانه ایران در ایالت ویکتوریا (استرالیا) / رادیو نشاط ...رضا سمامی 

گفتگو با "علی شاملو" ریاست خانه ایران در ایالت ویکتوریا (استرالیا) / رادیو نشاط ...رضا سمامی 

30/07/2018  گفتگو با "علی شاملو" ریاست خانه ایران در ایالت ویکتوریا (استرالیا) / رادیو نشاط ...رضا سمامی 


گفتگو با "علی شاملو" ریاست خانه ایران در ایالت ویکتوریا (استرالیا) 

رادیو نشاط ...رضا سمامی 

"مرکز فرهنگی خانه ایران" ( House of Persia Community and Cultural Centre) نهادی غیر انتفاعی خارج است که بدور از مسایل سیاسی و مذهبی در ایالت ویکتوریا-استرالیا فعالیت می نماید.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر از کلیه برنامه های خانه ایران لینک زیر را کلیک کنید

http://www.houseofpersia.org.au/