فرهنگ وهنر

گفتگو با فرزاد فرزین خواننده موفق نسل جوان در موسیقی پاپ ایران 2018 / رادیو نشاط ...رضا سمامی

گفتگو با فرزاد فرزین خواننده موفق نسل جوان در موسیقی پاپ ایران 2018 / رادیو نشاط ...رضا سمامی

03/08/2018  گفتگو با فرزاد فرزین خواننده موفق نسل جوان در موسیقی پاپ ایران 2018 / رادیو نشاط ...رضا سمامی


گفتگو با فرزاد فرزین خواننده موفق نسل جوان در موسیقی پاپ ایران 2018 

رادیو نشاط ...رضا سمامی

کنسرت "فرزاد فرزین"
تور عاشقانه در استرالیا 2018
بریزبن 17 آگوست
سیدنی 18 آگوست
ملبورن 24 آگوست

تهیه بلیط ⬇️⬇️⬇️
karenmusic.com.au

???? 0451666655