اجتماعی

قسمت 44/"تریبون زنانه" یک گفتگوی خودمانی،برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا با اجرای خود شما خانم ها / کاری از...ناهید امامی

قسمت 44/"تریبون زنانه" یک گفتگوی خودمانی،برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا با اجرای خود شما خانم ها / کاری از...ناهید امامی

06/06/1397  قسمت 44/"تریبون زنانه" یک گفتگوی خودمانی،برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا با اجرای خود شما خانم ها / کاری از...ناهید امامی


قسمت 44/"تریبون زنانه" یک گفتگوی خودمانی،برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا با اجرای خود شما خانم ها / کاری از...ناهید امامی

لطفا برای درخواست شرکت در این گپ و گفت خودمانی رادیویی از طریق ایمیل رادیو نشاط با ما تماس بگیرید و لطفا در عنوان ایمیل اسم برنامه "تریبون زنانه" را قید کنید.

مجری برنامه...ناهید امامی
[email protected]

 

"ما چشم انتظار یک تماس و یک خبر از حمید رضا هستیم"


هدا رجبی خواهر حمید رضا رجبی از فارسی زبانان و ایرانیان مقیم استرالیا با دلی پر از اندوه درخواست می کند و می گوید :
"حمید رضا رجبی" در دسامبر 2011 از کشور اندونزی و از طریق دریا بهمراه دوست خود "رضا قربانی" برای رسیدن به رویای زندگی بهتر اقدام به مهاجرت غیر قانونی به استرالیا نمودند. اما در میانه راه لنچ حامل پناهجویان در دریا صدمه دیده و غرق می شود.
خانواده این دو نفر از طریق مراجع قانونی پیگیر خبری از "حمید و رضا" نمودند که مسئولین با گرفتن تست "دی ای ان" از اعضا خانواده و مطابقت با اجساد پیدا شده، اعلام کردند که در بین اجساد پیدا شده نیستند. اما از آن زمان تا کنون هیچ خبری از این دو نفر بدست نیامده است.