ورزش

گفتگو با "کیوان احمدی"ورزشکار مقیم استرالیا ، برنده مدال طلای مسابقات بین‌المللی آزاد جودو 2018 در سیدنی استرالیا/ رادیو نشاط...رضا سمامی

گفتگو با "کیوان احمدی"ورزشکار مقیم استرالیا ، برنده مدال طلای مسابقات بین‌المللی آزاد جودو 2018 در سیدنی استرالیا/ رادیو نشاط...رضا سمامی

03/10/2018  گفتگو با "کیوان احمدی"ورزشکار مقیم استرالیا ، برنده مدال طلای مسابقات بین‌المللی آزاد جودو 2018 در سیدنی استرالیا/ رادیو نشاط...رضا سمامی


گفتگو با "کیوان احمدی"ورزشکار مقیم استرالیا ، برنده مدال طلای مسابقات بین‌المللی آزاد جودو 2018 در سیدنی استرالیا

 رادیو نشاط...رضا سمامی