کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ کاش میشد...شعر از آفرینش با صدای فرهاد هاشمی

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ کاش میشد...شعر از آفرینش با صدای فرهاد هاشمی

12/07/1397  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ کاش میشد...شعر از آفرینش با صدای فرهاد هاشمی


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ کاش میشد...شعر از آفرینش با صدای فرهاد هاشمی