ورزش

کسب مدال طلای تکواندو 2018 استرالیا ، توسط محمد لبده (Mohammad Lebdeh) نونهال ورزشکار مقیم ملبورن / گفتگو با نسرین حسینی (مادر) و محمد لبده /رادیو نشاط...ناهید امامی

 کسب مدال طلای تکواندو 2018 استرالیا ، توسط محمد لبده (Mohammad Lebdeh) نونهال ورزشکار مقیم ملبورن / گفتگو با نسرین حسینی (مادر) و محمد لبده /رادیو نشاط...ناهید امامی

06/10/2018   کسب مدال طلای تکواندو 2018 استرالیا ، توسط محمد لبده (Mohammad Lebdeh) نونهال ورزشکار مقیم ملبورن / گفتگو با نسرین حسینی (مادر) و محمد لبده /رادیو نشاط...ناهید امامی


کسب مدال طلای تکواندو 2018 استرالیا ، توسط محمد لبده (Mohammad Lebdeh) نونهال ورزشکار مقیم ملبورن 

گفتگو با نسرین حسینی (مادر) و محمد لبده

رادیو نشاط...ناهید امامی

کسب عنوان قهرمانی تکواندو استرالیا 2018 را به "محمد" نونهال 8 ساله و کلیه مربیان زحمت کش و پدرش آقای شهدی شهروند استرالیایی- لبنانی و مادرش نسرین حسینی شهروند استرالیایی- ایرانی تبریک می گوئیم.