حقوقی

احتمال موافقت اسکات موریسون با انتقال پناهجویان نارو به نیوزیلند/آیا کسانی که در یو ان ترکیه ثبت نام کرده‌اند می‌توانند برای ویزاهای مهارتی استرالیا اقدام کنند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

احتمال موافقت اسکات موریسون با انتقال پناهجویان نارو به نیوزیلند/آیا کسانی که در یو ان ترکیه ثبت نام کرده‌اند می‌توانند برای ویزاهای مهارتی استرالیا اقدام کنند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

26/07/1397  احتمال موافقت اسکات موریسون با انتقال پناهجویان نارو به نیوزیلند/آیا کسانی که در یو ان ترکیه ثبت نام کرده‌اند می‌توانند برای ویزاهای مهارتی استرالیا اقدام کنند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


احتمال موافقت اسکات موریسون با انتقال پناهجویان نارو به نیوزیلند

آیا کسانی که در یو ان ترکیه ثبت نام کرده‌اند می‌توانند برای ویزاهای مهارتی استرالیا اقدام کنند؟

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط ..رضا سمامی