فرهنگ وهنر

گفتگو اختصاصی رادیو نشاط استرالیا با " فاطمه معتمد آریا " یکی از توانمندترین بازیگران زن تاریخ سینمای ایران ، مهمان ویژه هشتمین جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا / مهدی جبینی

گفتگو اختصاصی رادیو نشاط استرالیا با " فاطمه معتمد آریا " یکی از توانمندترین بازیگران زن تاریخ سینمای ایران ، مهمان ویژه هشتمین جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا / مهدی جبینی

20/10/2018  گفتگو اختصاصی رادیو نشاط استرالیا با " فاطمه معتمد آریا " یکی از توانمندترین بازیگران زن تاریخ سینمای ایران ، مهمان ویژه هشتمین جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا / مهدی جبینی


گفتگو اختصاصی رادیو نشاط استرالیا با " فاطمه معتمد آریا " یکی از توانمندترین بازیگران زن تاریخ سینمای ایران ، مهمان ویژه هشتمین جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا

 مهدی جبینی