اجتماعی

گفتگو با نفرات برتر (اول تا سوم) مسابقه "عکس حیوانات خانگی 2018" که توسط رادیو نشاط استرالیا برگزار شد/ رادیو نشاط..ناهید امامی

گفتگو با نفرات برتر (اول تا سوم) مسابقه "عکس حیوانات خانگی 2018" که توسط رادیو نشاط  استرالیا برگزار شد/ رادیو نشاط..ناهید امامی

27/08/1397  گفتگو با نفرات برتر (اول تا سوم) مسابقه "عکس حیوانات خانگی 2018" که توسط رادیو نشاط استرالیا برگزار شد/ رادیو نشاط..ناهید امامی


گفتگو با نفرات برتر (اول تا سوم) مسابقه "عکس حیوانات خانگی 2018" که توسط رادیو نشاط استرالیا برگزار شد

 رادیو نشاط..ناهید امامی

نفر اول ... خانم رزیتا ابوکی 

نفر دوم ... خانم الدوز عباسی

نفر سوم ... آقای طاهر پنجه بند پور

 

  در مسابقات عکس "حیوانات خانگی" رادیو نشاط استرالیا 2018 ، Perseen 1 ، Charlie 2 ، Teddy 3 مقام های اول تا سوم این دوره از مسابقات را بدست آوردند.

حیوانات خانگی می‌توانند عضو شگفت‌انگیز هر خانواده‌ای باشند و عشق و محبت بی قید و شرطی به شما بدهند که تا به حال نمی‌دانستید به آن نیاز دارید.

رادیو نشاط استرالیا ازهمه شرکت کنندگان و رای دهندگان دراین مسابقه  تشکر و قدر دانی می نماید.

، همچنین رادیو نشاط استرالیا ، از ارسال کنندگان و یاران سه عکس برتر که به قهرمانی رسیدند دعوت بعمل می نماید تا در جشن ششمین سال فعالیت رادیو نشاط استرالیا که در ملبورن ماه نوامبر برگزار می گردد بعنوان مهمان ویژه حضور داشته و همچنین جوایز و لوح قهرمانی این عزیزان در این مراسم تقدیم می گردد.