حقوقی

احتمال سخت‌تر شدن شرایط ویزاهای همسری استرالیا در آینده نزدیک/نکاتی مهم در مورد محدودیت ۵ ساله برای اسپانسرهای ویزاهای همسری/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

احتمال سخت‌تر شدن شرایط ویزاهای همسری استرالیا در آینده نزدیک/نکاتی مهم در مورد محدودیت ۵ ساله برای اسپانسرهای ویزاهای همسری/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

03/12/2018  احتمال سخت‌تر شدن شرایط ویزاهای همسری استرالیا در آینده نزدیک/نکاتی مهم در مورد محدودیت ۵ ساله برای اسپانسرهای ویزاهای همسری/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


احتمال سخت‌تر شدن شرایط ویزاهای همسری استرالیا در آینده نزدیک

نکاتی مهم در مورد محدودیت ۵ ساله برای اسپانسرهای ویزاهای همسری

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

رادیو نشاط.. رضا سمامی