اجتماعی

قسمت 57/"تریبون زنانه" یک گفتگوی خودمانی،برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا با اجرای خود شما خانم ها /گفتگو با خانم مونا سرداری/ کاری از...ناهید امامی

قسمت 57/"تریبون زنانه" یک گفتگوی خودمانی،برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا با اجرای خود شما خانم ها /گفتگو با خانم مونا سرداری/ کاری از...ناهید امامی

13/09/1397  قسمت 57/"تریبون زنانه" یک گفتگوی خودمانی،برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا با اجرای خود شما خانم ها /گفتگو با خانم مونا سرداری/ کاری از...ناهید امامی


قسمت 57/"تریبون زنانه" یک گفتگوی خودمانی،برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا با اجرای خود شما خانم ها

گفتگو با خانم ، مونا سرداری

 کاری از...ناهید امامی

برای درخواست شرکت در این گپ و گفت خودمانی رادیویی از طریق ایمیل رادیو نشاط با ما تماس بگیرید و لطفا در عنوان ایمیل اسم برنامه "تریبون زنانه" را قید نمائید.

مجری برنامه...ناهید امامی
[email protected]

 اسپانسر برنامه

صرافی کندو

http://candoexchange.com/

Australia : +61456999888 

کانال تلگرام همه برنامه های تریبون زنانه
@TriboonZanane