فرهنگ وهنر

گفتگو با خانم "شکوفه کاوانی" نویسنده و مترجم مقیم استرالیا در خصوص ترجمه کتاب «سگ و زمستان بلند» نوشته شهرنوش پارسی پور /رادیو نشاط ...ناهید امامی

گفتگو با خانم "شکوفه کاوانی" نویسنده و مترجم مقیم استرالیا در خصوص ترجمه کتاب «سگ و زمستان بلند» نوشته شهرنوش پارسی پور /رادیو نشاط ...ناهید امامی

05/12/2018  گفتگو با خانم "شکوفه کاوانی" نویسنده و مترجم مقیم استرالیا در خصوص ترجمه کتاب «سگ و زمستان بلند» نوشته شهرنوش پارسی پور /رادیو نشاط ...ناهید امامی


گفتگو با خانم "شکوفه کاوانی" نویسنده و مترجم مقیم استرالیا در خصوص ترجمه کتاب «سگ و زمستان بلند» نوشته شهرنوش پارسی پور

رادیو نشاط ...ناهید امامی

 

سگ و زمستان بلند داستان دختری به نام حوری که از 15 سالگی درگیر و تحت تاثیر افکار برادرش حسین می‌شود.

حسین جوانی است که فعال سیاسی است و به همین دلیل 3 سال به زندان می‌رود و این شروع تیره روزی اوست که حتی پدر و مادر از او فاصله می‌گیرند و تنها رابط او با خانواده و کل جهان حوری است و البته سنگ صبور او نیز هست.

مرگ حسین باعث می‌شود حوری وارث افکار مبارزه طلبانه برادر شود.