اجتماعی

گشتی در خبرها (3)/ اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی

گشتی در خبرها (3)/ اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی

16/12/2018  گشتی در خبرها (3)/ اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی


گشتی در خبرها (3)

 اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی

طرح جدید دولت استرالیا برای جلوگیری از تبعیض‌های مذهبی

ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مدارس ابتدایی نیوساوت ولز از سال آینده و خبرهای داغ دیگر...