اجتماعی

قسمت 59/"تریبون زنانه" یک گفتگوی خودمانی،برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا با اجرای خود شما خانم ها /گفتگو با خانم نوشین/ کاری از...ناهید امامی

قسمت 59/"تریبون زنانه" یک گفتگوی خودمانی،برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا با اجرای خود شما خانم ها /گفتگو با خانم نوشین/ کاری از...ناهید امامی

26/09/1397  قسمت 59/"تریبون زنانه" یک گفتگوی خودمانی،برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا با اجرای خود شما خانم ها /گفتگو با خانم نوشین/ کاری از...ناهید امامی


قسمت 59/"تریبون زنانه" یک گفتگوی خودمانی،برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا با اجرای خود شما خانم ها /گفتگو با خانم نوشین/ کاری از...ناهید امامی

برای درخواست شرکت در این گپ و گفت خودمانی رادیویی از طریق ایمیل رادیو نشاط با ما تماس بگیرید و لطفا در عنوان ایمیل اسم برنامه "تریبون زنانه" را قید نمائید.

مجری برنامه...ناهید امامی
[email protected]

 اسپانسر برنامه

صرافی کندو

http://candoexchange.com/

Australia : +61456999888 

کانال تلگرام همه برنامه های تریبون زنانه
@TriboonZanane