اجتماعی

گشتی در خبرها -6 / اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی

گشتی در خبرها -6 / اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی

27/12/2018  گشتی در خبرها -6 / اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی


گشتی در خبرها -6

 اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی

تغییرات مهم در نحوه صدور ویزای آمریکا برای شهروندان استرالیا

هشدار استرالیا در مورد خطر گزش عروس های دریایی ( سرکه همراه داشته باشید )

و دیگر خبر های شنیدنی