اجتماعی

گشتی در خبرها -7 / اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی

گشتی در خبرها -7 / اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی

31/12/2018  گشتی در خبرها -7 / اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی


گشتی در خبرها -7 

اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی

انتقاد حزب کارگر استرالیا از افزایش قیمت بیمه‌های درمانی خصوصی در این کشور

بزرگترین هک در استرالیا- هک شدن بسیاری از موسسات تجاری استرالیا توسط چین