اجتماعی

گشتی در خبرها - 9 / اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی

گشتی در خبرها - 9 / اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی

07/01/2019  گشتی در خبرها - 9 / اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی


گشتی در خبرها - 9 

اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی

بسته شدن دو مرکز بازداشت پناهجویان غیر قانونی در ویکتوریا

افزایش بازرسی از مراکز نگهداری از سالمندان استرالیا در سال جدید

شهری در استرالیا که سال جدید میلادی را ۳ بار جشن میگیرد

و دیگر خبرهای شنیدنی